Právne informácie/informácie podľa § 5 zákona o elektronickom obchode (ECG)/VOP

Štruktúra akcionárov

Vysvetlenie základného obsahového zamerania 

Informácie produktoch a službách spoločnosti Wiener Privatbank SE

Upozornenie

Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť Wiener Privatbank SE nemôže zaručiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré obsahuje, a preto vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené priamo alebo nepriamo používaním tejto webovej stránky. To isté platí pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré sa odkazuje hypertextovými odkazmi.

Táto webová stránka je určená výhradne na poskytovanie informácií a nepredstavuje ponuku ani žiadosť o kúpu alebo predaj finančných nástrojov. Príslušný platný prospekt je k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch emitenta a v sídle spoločnosti Wiener Privatbank SE. Z predchádzajúcej výkonnosti nemožno vyvodzovať závery alebo predpovede budúceho vývoja alebo hodnôt. Upozorňujeme, že informácie uvedené na tejto webovej stránke majú iba všeobecnú povahu, nezohľadňujú daňovú situáciu jednotlivých investorov a môžu sa kedykoľvek zmeniť v dôsledku zmien právnych predpisov alebo administratívnych postupov. Ak potrebujete podrobné informácie, kontaktujte daňového poradcu.

Zmeny

Okrem toho si spoločnosť Wiener Privatbank SE vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií. 

Google Analytics

Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané súbory cookie, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie o používaní týchto webových stránok generované súbormi cookie sa zvyčajne odosielajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaša adresa IP skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odošle úplná adresa IP a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania stránky, zostavovanie správ o vašich aktivitách na internetových stránkach a poskytovanie iných služieb súvisiacich s používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude vašu adresu IP zistenú prehliadačom v rámci služby Google Analytics priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov vytvorených súbormi cookie, týkajúcich sa používania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Autorské právo

Vlastníkom webovej stránky (zverejnenie podľa § 25 zákona o médiách) je spoločnosť Wiener Privatbank SE. Celý obsah na tejto webovej stránke slúži len na osobné účely. Akékoľvek ďalšie použitie a rozmnožovanie mimo súkromného použitia nie je dovolené. Obrázky nesmú byť publikované ani distribuované bez výslovného súhlasu príslušného vlastníka autorských práv, a to na komerčné ani na iné účely.

Poďakovanie:
Tvorba webových stránok a implementácia CMS: DigitalWerk
Webový dizajn: DigitalWerk