Tiráž / informace podle § 5 zákona o elektronickém obchodu / všeobecných obchodních podmínkách

Struktura akcionářů

Prohlášení o základním obsahu

Informace o produktech a službách nabízených společností Wiener Privatbank SE

Prohlášení o odpovědnosti

Tato internetová stránka byla vytvořena s maximální pečlivostí. Navzdory tomu nemůže společnost Wiener Privatbank SE převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsažených informací, a proto vylučuje jakékoli ručení za škody, které vzniknou přímo či nepřímo v souvislosti s používáním této internetové stránky. Totéž platí i pro všechny další internetové stránky, na které odkazují hypertextové odkazy.

Tyto internetové stránky slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavují žádnou nabídku ani výzvu ke koupi či prodeji finančních nástrojů. Platný prodejní prospekt je k dispozici u emitenta a ve společnosti Wiener Privatbank SE. Vývoj hodnoty v minulosti není spolehlivým ukazatelem závěrů nebo prognóz budoucího vývoje. Je zapotřebí upozornit na to, že informace poskytované na těchto internetových stránkách jsou pouze obecného charakteru, nezohledňují daňovou situaci jednotlivých investorů a kdykoli se mohou změnit v důsledku zákonných změn nebo správní praxe. Ohledně podrobných informací by tudíž měl být kontaktován daňový poradce.

Změny

Wiener Privatbank SE si dále vyhrazuje právo poskytované informace měnit a doplňovat. 

Google Analytics

v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší celá IP adresa, kde se krátí. Z pověření provozovatele této webové stránky používá Google tyto informace k tomu, aby Vaše používání webové stránky vyhodnotil a mohl následně sestavovat zprávy o aktivitách na stránkách a poskytovat služby spojené s používáním internetu vůči provozovateli webové stránky. Vaše IP adresa, která je přenášena z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics, není spojována s jinými daty od společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete asi moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidenci dat vytvořených pomocí cookies a souvisejících s Vaším využíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy) u společnosti Google, jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete dostupné pluginy prohlížeče. tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Autorská práva

Majitelem internetové stránky (zveřejnění podle § 25 zákona o médiích) je společnost Wiener Privatbank SE. 

Veškerý obsah stránek slouží pouze pro osobní informování. Další používání a reprodukce nad rámec použití pro osobní potřebu nejsou povoleny. Obrázky se nesmí zveřejňovat ani šířit bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka autorských práv, ať už je to pro obchodní či jiné účely.

Autoři internetové stránky:
Produkce a implementace CMS: DigitalWerk
Design: DigitalWerk