Akcie

Akcie spoločnosti Wiener Privatbank SE sú od 9. januára 2007 kótované na Standard Market Auction Viedenskej burzy. Prvotné kótovanie burze cenných papierov sa uskutočnilo už v roku 1992 (Kapital & Wert Vermögensverwaltung AG).

Podrobnosti

Wiener Privatbank SE

AT0000741301

Akcie kmeňové akcie
Skratka cenného papiera WPB
Burza Viedenská burza
Segment obchodu oficiálny obchod
Segment trhu štandardná trhová aukcia
Dohľad na aukcii Wiener Privatbank SE
Obchodné hodiny 12:30 - 13:30 hod.
Počet kótovaných akcií 5.004.645
Mena EUR
Prvotné kótovanie 25.06.1992
Posledná výplata dividend 0,25 EUR/akciu za obchodný rok 2018 (06.06.2019)
Štandardy finančného vykazovania IFRS
Obchodný rok 1. januára - 31. decembra

Štruktúra akcionárov k 29.12.2021

Akcionár Podiel – zaokrúhlene
K5 Beteiligungs GmbH            19,04 %
Kerbler Holding GmbH             15,80 %
Günter Kerbler              4,71 %
MMag. Dr. Helmut Hardt               4,95 %
ELMU Beteiligungsverwaltung GmbH               1,43 %
Toem GmbH               4,27 %
Konajúc spoločne v zmysle § 133 riadok 7 rakúskeho zákona o burze (BörseG 2018)             50,20 %
Mag. Johann Kowar               9,91 %
Aventure Capital AG               8,64 %
Arca Investments, a.s.               9,90 %
Rozdelené medzi minoritných akcionárov              21,35 %

Prehľad finančných ukazovateľov

  01.01.-31.12.2019 01.01.-31.12.2018
Zisk pred zdanením v EUR 3,75 Mio 1,02 Mio
Zisk za obdobie bez menšinových podielov v EUR 2,55 Mio 0,40 Mio
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) 0,51 0,08
Zisk na akciu v EUR (základný) 5.004.645 5.004.645
     
  31.12.2019 31.12.2018
Súvahový súčet v EUR 456,14 Mio 411,04 Mio
Vlastné imanie v EUR (bez menšinových podielov) 44,77 Mio 43,23 Mio

Finančný kalendár

27.04.2022 Full year 2021 results
15.09.2022 2nd quater 2021 results
08.06.2022 Annual shareholders`meeting
27.04.2023 Full year 2022 results