Vzťahy s investormi a oznámenia ad hoc

Aktívna a transparentná komunikačná politika a zásada rovnakého zaobchádzania so všetkými akcionármi sú kľúčovým aspektom pre akékoľvek aktivity, ktorých cieľom je budovanie vzťahov s investormi spoločnosti Wiener Privatbank. 

Zainteresované strany a akcionári spoločnosti sú pravidelne informovaní o výročných správach, štvrťročných správach, polročných finančných správach, ako aj o tlačových správach a oznámeniach ad hoc. Priebežnú výmenu informácií s novinármi zabezpečujú pravidelné tlačové konferencie a besedy za zatvorenými dverami. Kontakt so súkromnými investormi prebieha okrem valných zhromaždení na informačných podujatiach, ako sú veľtrhy a konferencie, interakcia s klientmi je zasa zabezpečená na interných podujatiach navrhnutých špeciálne pre konkrétne cieľové skupiny.