O nás

Sme nezávislá, podnikateľsky činná privátna banka so sídlom vo Viedni. Ako podnik orientovaný na burzu predstavujeme transparentnosť a máme veľmi solídnu finančnú bázu. Našimi hlavnými akcionármi sú dlhodobo orientovaní podnikatelia s komplexnými skúsenosťami v bankovom manažmente a manažmente nehnuteľností.

Naším cieľom je pre Vás identifikovať tie najlepšie investičné šance na globálnom trhu. Naše vysoké kompetencie na kapitálovom trhu a v oblasti nehnuteľností z nás robia ideálneho partnera pre národných a medzinárodných investorov. V oblastiach privátneho bankovníctva, správy majetku, manažmentu fondov, financovania, brokerstva a výskumu a investovania do nehnuteľností Vám ponúkame riešenia šité na mieru ako aj komplexné poradenstvo. Obzvlášť dôležitá je pre nás individuálna starostlivosť – v 22 jazykoch, počas všetkých trhových cyklov a životných situácií.

K našim klientom patria family offices, súkromní investori, inštitúcie a nadácie doma i v zahraničí. Oni všetci dôverujú našej dlhoročnej expertíze privátneho bankovníctva v oblasti starostlivosti o veľké majetky ako aj našej vysokej kompetencii v oblasti viedenských nájomných domov  a investovania do nehnuteľností.