Správa aktív

Sprievodca finančnou džungľou

Asset Management

Správa aktív spoločnosti Wiener Privatbank zahŕňa rozsiahle monitorovanie trhu, výber najvhodnejších cenných papierov do portfólia klientov privátneho bankovníctva a správy aktiv, ako aj aktívne riadenie vlastných produktov.

Odborníci na cenné papiere spoločnosti Wiener Privatbank vyberajú vhodné fondy, akcie a cenné papiere do príslušného klientskeho portfólia na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Správa aktív sa opiera o fundamentálnu analýzu a dlhodobé sledovanie vybraných spoločností. Portfólio služieb spoločnosti Wiener Privatbank zahŕňa aj tvorbu trhu a obchodovanie s cennými papiermi. Vybraných partnerov zastupujeme ako maklér.

Služby spoločnosti Wiener Privatbank v skratke:
•    správa fondov
•    vytváranie a správa portfólia
•    výber fondov, akcií a cenných papierov
•   obchodovanie s cennými papiermi, sprostredkovateľské služby a prieskum trhu

Transparentnosť po obchodovaní podľa § 65 zákona o dohľade nad cennými papiermi (WAG) z roku 2007, resp. článku 27 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006  

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFiD) zaväzuje účastníkov obchodovania zverejňovať v súvislosti s takzvanou transparentnosťou po obchodovaní mimoburzové (OTC) transakcie s kótovanými akciami, ak sú licencované na regulovanom trhu. Oznámenia o uzatvorených obchodoch sa musia podľa možnosti vykonať v reálnom čase a obsahovať údaje o cene, objeme a čase transakcie.

Na plnenie povinnosti zverejňovania Wiener Privatbank SE používa systém TTR (transparentné obchodné vykazovanie), ktorý prevádzkuje Viedenská burza.

 

Fonds

Factsheets

Please accept marketing-cookies to watch this video.
Please accept marketing-cookies to watch this video.