[Translate to slovak:] Header Image - Landingpage

[Translate to slovak:] Regular Text Element

Správa majetku

Najdôležitejším aspektom vzťahov s klientmi je spoľahlivá a dôveryhodná spolupráca. Základom komplexného investičného poradenstva a plánovania je profesionálny prístup, ktorého hlavným cieľom je nájdenie optimálnych riešení s využitím prvotriednych produktov. Pre spravované aktíva s významným podielom na peňažnom trhu sa používa rizikový profil zameraný na bezpečnosť investície.

 • aktívny manažment
 • týždenné schôdze výboru pre alokáciu aktív
 • strategická alokácia aktív: rozdelenie medzi rôzne triedy aktív
 • taktická alokácia aktív: pružné reagovanie na rôzne situácie na trhu
 • nezávislosť pri výbere produktov
 • korelácia a diverzifikácia: zníženie celkového rizika tým, že sa zabráni koncentrovaným rizikám
 • výber produktov založený na fundamentálnych princípoch oceňovania, na nákladoch a likvidite
 • riadenie rizík: neustále monitorovanie trhov a príslušná úprava portfólia
 • dosiahnutie výnosu primeraného rizikám podľa individuálnych požiadaviek klienta

Otvorená architektúra s prvotriednou ponukou produktov 

Ako nezávislá finančná inštitúcia, ktorá sa zameriava na medzery na trhu, poskytujeme služby na mieru: naši investiční špecialisti vo Viedni dokážu prispôsobiť každé investičné portfólio podľa individuálnych predstáv klienta, v závislosti od požadovanej miery rizika, výnosov a likvidity.

Jadrom nášho investičného manažmentu je tím skúsených finančných odborníkov s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami na kapitálovom trhu. Tento tím má významný vplyv na investičnú stratégiu banky, ktorá sa prirodzene odráža v klientskych portfóliách správy aktív.
 

 

 

 

 

 

>> Factsheet "Defensive Portfolio"
>> Factsheet "Balanced Portfolio"
>>
Facstheet "Dynamic Portfolio"

>> Factsheet "Portfolio Management"

 Spoločnosť Wiener Privatbank pôsobí v širokej škále tried aktív:

 • akcie – na všetkých významných burzách na celom svete a na rôznych rozvíjajúcich sa trhoch;
 • investičné fondy a fondy obchodované na burze – prístup ku širokej škále externých a vlastných fondov;
 • cenné papiere s pevným výnosom – napríklad štátne a podnikové dlhopisy;
 • drahé kovy – fyzická úschova (napr. tehličky a mince) u nezávislých externých depozitárov na osobitnom účte;
 • hedžové fondy a súkromné kapitálové investície;
 • nehnuteľnosti;
 • štruktúrované produkty a iné obchodované cenné papiere;
 • vklady v cudzích menách – účty v cudzích menách a termínované účty vo všetkých hlavných menách;

Široká škála služieb v rámci správy aktív
Okrem individuálneho investičného poradenstva a správy aktív ponúkame našim národným a medzinárodným klientom tiež prístup k špecializovaným investíciám a prvotriednym produktom od tretích strán, ako aj rôzne podnikové finančné služby. 

OkrPlánovanie aktív a analýza depozitov
Unsere Depotanalysen werden auf Basis eines persönlichen Erstgespräches und entsprechender Bedarfsanalyse für Sie erstellt – selbstverständlich unter Berücksichtigung der persönlichen Ausgangssituation und den Anforderungen hinsichtlich Risikobereitschaft, Ertragserwartung, Liquiditätsplanung und Vermögensstruktur.

Externá sieť odborníkov 

Ako klient spoločnosti Wiener Privatbank môžete okrem komplexných bankových služieb profitovať aj z rozsiahlej siete odborníkov, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • rodinné nadácie
 • generačné plánovanie a plánovanie dôchodku
 • nehnuteľnosti: od vlastného užívania po investičné objekty
 • alternatívne investície

[Translate to slovak:] Regular Text Element

Vaše kontaktné osoby

[Translate to slovak:] Team

Privátne bankovníctvo pre Rakúsko a zahraničie

Thomas Eschelmüller

Vedúci oddelenia privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-160

Berthold Maier

Privátne bankovníctvo pre Rakúsko a zahraničie

Tel:
+43 1 534 31-190

Petra Hauser

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-227

Mag. Patrick Dirisamer

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-185

Jürgen Berthold

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-225

Wolfgang Pultar, EFA®

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-150

Gabriele Tröscher

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-460

Manuela Tauchner

Asistentka na oddelení privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-243

[Translate to slovak:] Team

Private Banking CEE

Mag. Robert Cup, CFP®

Vedúci oddelenia privátneho bankovníctva CEE

Tel:
+43 1 534 31-169

Monika Török

Asistentka oddělení privátního bankovnictví

Tel:
+43 1 534 31-173

Zsuzsa Fazakas, LL.M

Private Banking CEE

Tel:
+43 1 534 31-250

[Translate to slovak:] Team

Private Banking CIS

Dr. Irina Raffetseder, EFA®

Vedoucí CIS

Tel:
+43 1 534 31-128

Galina Polozova

Privátní bankovnictví

Tel:
+43 1 534 31-234

Alina Tacu

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-174

Patricia Commenda

Asistentka oddělení privátního bankovnictví

Tel:
+43 1 534 31-289

[Translate to slovak:] Team

Inštitucionálne privátne bankovníctvo

Conor Hayden

Vedúci oddelenia inštitucionálneho privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-189

Sevda Sevgili

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-139

Ance Malina

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31 – 241

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.