Privátne bankovníctvo

Pre každého človeka, každý temperament, každú povahu a každú osobnosť máme k dispozícii vhodného konzultanta pre príslušnú oblasť investovania – to sú bankové služby pre súkromných klientov s individuálnym prístupom.

Privátni bankári, ktorí hovoria vaším jazykom

Profesionalita a diskrétnosť sú základnými piliermi nášho prístupu orientovaného na klienta, ktorý svedomito a cielene uplatňujeme. Naši súkromní bankári vo Viedni vám počas osobného rozhovoru radi vysvetlia, ako vám môžeme pomôcť dosiahnuť trvalo udržateľný rast majetku. Tešíme sa na vás! 

Naši investiční špecialisti a profesionáli v oblasti financií s rozsiahlymi skúsenosťami na medzinárodnom kapitálovom trhu vypracujú optimálne riešenia pre každého klienta, a to aj za komplexných rámcových podmienok. Neustále monitorovanie vašich aktív, prísne riadenie rizík, ako aj naše schopnosti a desaťročia skúseností s investičným poradenstvom a riadením portfólia sú vašou istotou!

Vzťahy s našimi klientmi sa vyznačujú vysokou mierou vzájomnej dôvery. Peňažné transakcie sa vždy spájajú s emóciami. Práve preto vám pridelíme pracovníka, ktorý sa ako vaša stála kontaktná osoba bude venovať vašim individuálnym potrebám a želaniam. Spoľahlivo, kompetentne, na partnerskej báze a diskrétne!

Budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi

Snažíme sa budovať dlhodobé vzťahy s klientmi, v ktorých kladieme osobitný dôraz na ochranu a rast hodnoty investicií. Neuplatňujeme agresívnu rizikovú stratégiu, aby sme dosiahli krátkodobé, špekulatívne zisky, ale uprednostňujeme konzervatívny investičný prístup. Naším hlavným cieľom je zachovanie kapitálu.

Naša banka je ideálnym finančným partnerom pre národných a medzinárodných investorov.

Naše služby zahŕňajú:

 • poradenstvo vo všetkých finančných záležitostiach;
 • efektívnu, individuálnu podporu. Všetci naši zamestnanci hovoria plynule po anglicky.
  Okrem toho naše služby poskytujeme aj vo všetkých bežných európskych a stredo-a východoeurópskych jazykoch.
 • know-how v starostlivosti amerických zákazníkov podľa platných predpisov (napríklad FATCA);
 • prístup na popredné medzinárodné trhy. Budeme vás zastupovať na ľubovoľnom trhu podľa vášho výberu.

Prehľad našich služieb:

 • individuálne investičné poradenstvo
 • správa portfólia (správa majetku)
 • plánovanie aktív a analýza depozitov
 • obchodovanie s cennými papiermi, devízami a finančnými nástrojmi na takmer všetkých obchodných miestach
 • skladovanie, (individuálna aj kolektívna) úschova a obchodovanie s fyzickými drahými kovmi
 • prenájom bankových trezorov
 • účty v cudzej menej, napr. v USD, HUF, RUB, CAD, AUD, NZD, NOK
 • rôzne kreditné karty

Privátne bankovníctvo pre Rakúsko a zahraničie

Thomas Eschelmüller

Vedúci oddelenia privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-310

Berthold Maier

Privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-330

Petra Hauser

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-227

Mag. Gerald Stadler, CFP

Privátneho bankovníctva Rakúsko a medzinárodné

Tel:
+43 1 534 31- 228

Mag. Patrick Dirisamer

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31-236

Manuela Tauchner

Asistentka na oddelení privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-243

Katharina Röck, MA

Asistentka na oddelení privátneho bankovníctva Aut./Int.

Tel:
+43 1 534 31-226

Privátne bankovníctvo CEE

Mag. Robert Cup, CFP®

Vedúci oddelenia privátneho bankovníctva CEE

Tel:
+43 1 534 31-255

DI Sona Hodossy

Private Banking CEE

Tel:
+43 1 534 31-251

Alexandra Adorjan, BA

Asistentka na oddelení privátneho bankovníctva CEE

Tel:
+43 1 534 31-252

Inštitucionálne privátne bankovníctvo

Conor Hayden

Vedúci oddelenia inštitucionálneho privátneho bankovníctva

Tel:
+43 1 534 31-242

Ance Eisenkirchner

Privátne bankovníctvo

Tel:
+43 1 534 31 – 241

Privátne bankovníctvo CIS

Dr. Irina Raffetseder, EFA®

Zvládanie Privátne bankovníctvo CIS

Tel:
+43 1 534 31-231

Galina Polozova, MSc

Privátne bankovníctvo CIS

Tel:
+43 1 534 31-234