Stabilne centrum finansowe Austria

Austria ugruntowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej jako bezpieczne i renomowane centrum bankowe. Oprócz wysokiej stabilności gospodarczej i politycznej kraju, Austria charakteryzuje się również ściśle regulowanym rynkiem finansowym. Przestrzeganie przepisów jest stale monitorowane przez Urząd nadzoru nad rynkiem finansowym i Austriacki Bank Narodowy.

Silne strony Austrii w skrócie
 

  • Członek UE o najlepszym ratingu kredytowym
  • Wysoka stabilność polityczna i gospodarcza
  • Ściśle regulowany rynek finansowy
  • Stabilna waluta
  • Tradycyjnie wysoka dyskrecja
  • Optymalna lokalizacja w centrum Europy

Wiedeń - miejsce bezpieczne dla inwestorów
 

Założona w 1771 roku Giełda Papierów Wartościowych Wiener Börse sprawia, że stolica Austrii jest nie tylko jednym z najstarszych i tym samym najbardziej tradycyjnych, ale również jednym z najbezpieczniejszych centrów finansowych na świecie. Wiedeńska Giełda Papierów Wartościowych, na której akcje po raz pierwszy notowane były w 1818 r., jest dziś centrum łączącym Europę Zachodnią i Wschodnią.

Centralne położenie Wiednia, stabilne środowisko polityczne i solidny rozwój gospodarczy przemawiają za tym, aby miasto funkcjonowało jako centrum finansowym. Wiedeń jest bezpiecznym miejscem dla inwestorów i oferuje idealne warunki dla inwestycji w aktywa.