Investor Relations & Adhoc

Aktywne i przejrzyste kształtowanie polityki komunikacyjnej oraz zasada równego traktowania wszystkich akcjonariuszy stanowią podstawę działalności inwestycyjnej Wiener Privatbank. 

Akcjonariusze i interesariusze spółki są na bieżąco informowani za pośrednictwem raportów rocznych, raportów kwartalnych, półrocznych raportów finansowych, komunikatów prasowych i ogłoszeń ad hoc. Regularne konferencje prasowe i konsultacje zapewniają stałą wymianę informacji z dziennikarzami. Kontakt z prywatnymi inwestorami odbywa się nie tylko na dorocznych walnych zgromadzeniach, ale również na spotkaniach informacyjnych, takich jak targi i konferencje, a także w kontaktach z klientami na spotkaniach wewnętrznych przeznaczonych dla określonych grup docelowych.