Direktor generalny

Christoph RANINGER

Od 01/2020. Doświadczenie w zarządzaniu jako członek zarządów / rad nadzorczych wielu instytutów.

Członek zarządu

Eduard BERGER

Od 08/2011. Ponad 30 lat doświadczeń w bankowości inwestycyjnej i obrocie papierami wartościowymi.