Informacje zgodnie z § 5 ECG (ustawy e-commerce) /Warunkami Ogólnymi

Główna działalność gospodarcza:
Instytucja kredytowa zgodnie z § 1 ust. 1 Bankwesengesetz (ustawy bankowej) 

Zarząd:
mgr Christoph Raninger, PhD - prezes zarządu
Eduard Berger - członek zarządu

Rada Nadzorcza:
dr Gottwald Kranebitter, przewodniczący
mgr Johann Kowar, wiceprzewodniczący
Günter Kerbler
Heinz Meidlinger
 

Członek Związku Banków Austriackich i Bankierów Członek wiedeńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przedstawiciel banków i bankierów w Wiedniu 

Właściwy organ nadzorczy: 
Finanzmarktaufsicht, Bereich Banken- und Wertpapieraufsicht /Urząd nadzoru nad rynkiem finansowym, Wydział Nadzoru Bankowego i Papierów Wartościowych, /, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at
Numer rejestrowy: DVR 0812102 
Numer identyfikacji podatkowej: UID ATU59070249 
Numer rejestru handlowego: FN 84890p HG Wien
BIC: WIPBATWW

Dane kontaktowe zgodnie z § 24 Mediengesetz (ustawy o mediach), jak również informacje dla dostawców usług zgodnie z § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz (ustawą e-commerce) 

Wydawca i właściciel mediów:
Wiener Privatbank SE
Parkring 12
1010 Wien 

Organy wykonawcze - Zarząd:
mgr Christoph Raninger, PhD - prezes zarządu
Eduard Berger - członek zarządu

Rada Nadzorcza:
dr Gottwald Kranebitter, przewodniczący
mgr Johann Kowar, wiceprzewodniczący
Günter Kerbler
Heinz Meidlinger

Struktura akcjonariatu

Oświadczenie o treściach podstawowych
Informacje o produktach i usługach oferowanych przez Wiener Privatbank SE

Disclaimer
Strona ta została stworzona z najwyższą możliwą starannością. Wiener Privatbank SE nie może jednak zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony internetowej. To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza.

Niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Aktualnie obowiązujący prospekt emisyjny jest dostępny u emitenta i Wiener Privatbank SE. Dotychczasowe wyniki nie pozwalają na wyciąganie wniosków ani na przewidywanie przyszłego rozwoju lub wartości. Należy zauważyć, że treści prezentowane na tej stronie internetowej mają jedynie charakter ogólny, nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej danego inwestora i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie w wyniku zmian w ustawodawstwie lub praktyce administracyjnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zatem skontaktować się z konsultantem podatkowym.

Zmiany
Ponadto Wiener Privatbank SE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do udostępnianych informacji. 

Google Analytics  
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy działań reklamowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z tak zwanych "Cookies", plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z serwisu. Informacje generowane przez ciasteczko dot. korzystania z naszego serwisu internetowego, przekazywane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie, adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach umawiających się Umowy o Europejskim Obszarze Ekonomicznym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazany zostanie na serwer Google w USA pełen adres IP i następnie tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu internetowego oraz internetu na korzyść operatora serwisu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednak zwracamy uwagę na fakt, że w takim przypadku mogą zostać zablokowane niektóre funkcje niniejszej strony. Ponadto możesz zablokować rejestrowanie danych wygenerowanych przez ciasteczka, a związanych z korzystaniem przez Ciebie z serwisu (wraz z Twoim adresem IP) w Google, oraz zapobiegać rozpowszechnianiu tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Copyright
Właścicielem strony internetowej (ujawnienie zgodnie z § 25 Mediengesetz (ustawy o mediach)) jest Wiener Privatbank SE. 

Wszystkie treści są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Dalsze użytkowanie i powielanie poza użytek własny jest niedozwolone. Obrazy nie mogą być publikowane lub rozpowszechniane w celach komercyjnych lub innych bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich.

Credits:
Produkcja strony i wdrożenie CMS: DigitalWerk
Projekt strony: DigitalWerk