Zarządzanie aktywami

Przewodnik po finansowej dżungli

Asset Management

Zarządzanie aktywami przez Wiener Privatbank obejmuje szeroką obserwację rynku, dobór odpowiednich papierów wartościowych do portfeli klientów Private Banking & Asset Management, jak również aktywne zarządzanie własnymi produktami.

Specjaliści ds. papierów wartościowych Wiener Privatbank dobierają odpowiednie fundusze, akcje i papiery wartościowe dla danego portfela klienta zgodnie z kryteriami jakościowymi i ilościowymi. Asset Management opiera się na analizie fundamentalnej i długoterminowej obserwacji wybranych firm. W ofercie Wiener Privatbank znajdują się również animacja rynku i obrót papierami wartościowymi. Z przyjemnością oferujemy nasze usługi brokerskie wybranym partnerom.

Przejrzystość potransakcyjna zgodnie z § 65 WAG 2007 lub art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006 
Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych zobowiązuje uczestników obrotu do publikowania transakcji pozagiełdowych (OTC) na akcjach notowanych na giełdzie, jeżeli są one notowane na rynku regulowanym, w kontekście tzw. przejrzystości potransakcyjnej. Co do zasady zawarte transakcje są raportowane w czasie rzeczywistym, z podaniem ceny, wolumenu i czasu trwania transakcji. 

Wiener Privatbank SE stosuje system TTR (Transparent Trade Reporting) wiedeńskiej giełdy papierów wartościowych w celu wypełnienia swoich obowiązków publikacyjnych.

Usługi Wiener Privatbank w skrócie:

  • Zarządzanie funduszami
  • Tworzenie i zarządzanie portfelem
  • Wybór funduszy, akcji i papierów wartościowych
  • Handel papierami wartościowymi, działalność brokerska, badania

Twoje osoby kontaktowe:

Wolfgang Matejka, CEFA

Chief Investment Officer

Tel:
+43 1 533 77 83-11

Mag. Florian Rainer

Asset Management

Tel:
+43 1 533 77 83-21

Birgit Ulbing, CEFA

Asset Management

Tel:
+43 1 533 77 83-23

Barbara Katzdobler, B.Sc., CPM

Asset Management

Tel:
+43 1 533 77 83-22