Handel papierami wartościowymi i działalność brokerska

Specjaliści ds. papierów wartościowych w Wiener Privatbank wybierają odpowiednie fundusze, akcje i papiery wartościowe dla danego portfela klientów według kryteriów jakościowych i ilościowych. Zarządzanie aktywami opiera się na analizie fundamentalnej i długoterminowej obserwacji wybranych firm.

Nasz zespół stale monitoruje rynek i śledzi na bieżąco wydarzenia na rynkach światowych dla Ciebie. Obrót papierami wartościowymi dla klientów prywatnych i instytucjonalnych jest również częścią oferty Wiener Privatbank. Z przyjemnością oferujemy nasze usługi brokerskie wybranym partnerom. 

Twoje osoby kontaktowe

Mario Tunkowitsch

Kierownik działu handlu papierami wartościowymi i działalnośći brokerskie

Tel:
+43 1 534 31-280

Stefan Frey

Handel papierami wartościowymi i działalnośći brokerskie

Tel:
+43 1 534 31-282