Emisje na rynku kapitałowym

Wiener Privatbank towarzyszy i wspiera średnie przedsiębiorstwa w emisjach na rynku kapitałowym w Austrii. W ramach działalności strukturalnej, przygotowywania lokat i obsługi emisji Wiener Privatbank oferuje kompleksowy pakiet usług. 

Usługi w skrócie:

  • Doradztwo w zakresie strukturyzacji koncepcji transakcji na rynku kapitałowym
  • Przygotowanie i realizacja emisji
  • Przejęcie funkcji rachunku pomocniczego
  • Pomoc w procedurach notowań na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych