Prywatna bankowość

Zapewniamy odpowiedniego doradcę z dopasowaną ofertą inwestycyjną dla każdej osoby, dla każdego temperamentu, charakteru i każdej osobowości - prywatna bankowość z charakterem.

Prywatni bankierzy mówiący Twoim językiem

Profesjonalizm i dyskrecja to podstawowe cechy naszego zorientowanego na klienta podejścia, które realizujemy z wielką starannością i za-angażowaniem.
Nasi pracownicy w Wiedniu chętnie omówią z Tobą osobiście, w jaki sposób możemy Ci pomóc w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu aktywów. Czekamy na Ciebie!

Nasi specjaliści od inwestycji i finansów z międzynarodowym doświadczeniem na rynku kapitałowym opracują najlepsze możliwe roz-wiązania dla każdego klienta, nawet w złożonych sytuacjach.
Stały monitoring Twoich aktywów, rygorystyczne zarządzanie ryzykiem, jak również nasze kom-petencje i wieloletnie doświadczenie w doradztwie inwestycyjnym i zarządzaniu portfelem to Twoje bezpieczeństwo!

Nasze relacje z klientami charakteryzują się wysokim stopniem wzajemnego zaufania. Transakcje pieniężne nacechowane są zawsze emocjonalnie.
Dlatego też zapewniamy Ci długoterminową opiekę wybranego pracownika. Odpowie on na Twoje indywidualne potrzeby i życzenia.
Twój niezawodny, kompetentny i dyskretny partner!

Budowanie długoterminowych relacji z klientami

Dążymy do długotrwałych relacji z klientami, chroniąc i zwiększając ich majątek.
Nie realizujemy agresywnej strategii ryzyka w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków spe-kulacyjnych, ale promujemy konserwatywne po-dejście inwestycyjne.
Koncentrujemy się na ochronie aktywów.

Nasz bank jest idealnym partnerem finansowym dla krajowych i międzynarodowych inwestorów.

Nasze usługi dla Ciebie:

 • Doradztwo we wszystkich kwestiach fi-nansowych
 • Skuteczne, indywidualne wsparcie. Wszyscy nasi pracownicy mówią płynnie po angielsku, a nasze usługi oferujemy ponadto we wszystkich popularnych językach europejskich i wschodnioeuropejskich.
 • Know-how w obsłudze klientów amerykańskich zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. FATCA)
 • Dostęp do wiodących rynków między-narodowych. Będziemy pracować dla Ciebie na wybranym przez Ciebie rynku.

Nasze usługi dla Ciebie w skrócie:

 • Indywidualne doradztwo inwestycyjne
 • Zarządzanie portfelem (zarządzanie aktywami)
 • Planowanie aktywów i analiza portfela
 • Obrót papierami wartościowymi, walutowymi i instrumentami finansowymi w prawie wszystkich systemach obrotu
 • Składowanie, przechowywanie (zarówno indy-widualne jak i zbiorowe) oraz handel fizycznymi metalami szlachetnymi
 • Wynajem sejfów bankowych
 • Rachunki w walutach obcych, np. USD, HUF, RUB, CAD, AUD, NZD, NOK
 • Różne karty kredytowe

Twoje osoby kontaktowe:

Private Banking CEE

Mag. Robert Cup, CFP®

Kierownik działu Private Banking CEE

Tel:
+43 1 534 31-255

DI Sona Hodossy

Private Banking CEE

Tel:
+43 1 534 31-251

Alexandra Adorjan, BA

Asystentka Private Banking CEE

Tel:
+43 1 534 31-252