Vztahy s investory a ad hoc informace

Základ činností společnosti Wiener Privatbank v oblasti vztahů s investory představují aktivní a transparentní tvorba komunikační politiky a zásada rovného přístupu ke všem akcionářům. 


Akcionáři podniku jsou neustále informováni prostřednictvím zpráv o hospodaření, čtvrtletních zpráv, pololetních finančních zpráv, jakož i tiskových a ad-hoc sdělení. Průběžnou výměnu informací s novináři zajišťují pravidelné tiskové konference a briefingy. Ke kontaktu se soukromými investory dochází nejen na zasedáních valné hromady, ale také na informačních setkáních jako jsou veletrhy a jednání, stejně tak jako při interakcích se zákazníky na interních akcích koncipovaných specificky pro cílové skupiny.