Stabilní finanční centrum Rakousko

Rakousko se na mezinárodní úrovni etablovalo jako bezpečná a seriózní bankovní lokalita. Vedle vysoké hospodářské a politické stability země se Rakousko vyznačuje přísně regulovaným finančním trhem. Na dodržování pravidel průběžně dohlížejí Úřad pro dohled nad finančním trhem a Rakouská národní banka.

Silné stránky Rakouska přehledně
 

  •      Člen EU s nejlepší bonitou
  •      Vysoká politická a hospodářská stabilita
  •      Přísně regulovaný finanční trh
  •      Stabilní měna
  •      Tradičně vysoká diskrétnost
  •      Optimální poloha ve středu Evropy

Vídeň – bezpečné místo pro investory
 

S Vídeňskou burzou cenných papírů, která byla založena v roce 1771, patří rakouské hlavní město nejen k nejstarším, a tím k nejtradičnějším, ale i k nejbezpečnějším finančním centrům světa. Vídeňská burza, na níž se obchodovalo s akciemi poprvé v roce 1818, je dnes hlavním centrem mezi západní a východní Evropou.

Vídeň je atraktivní jako finanční centrum díky své centrální poloze, stabilnímu politickému prostředí a solidnímu hospodářskému vývoji. Vídeň je bezpečným místem pro investory a nabízí ideální rámcové podmínky pro alokaci aktiv.