Správa aktiv

Průvodce finanční džunglí

Asset Management

Správa aktiv Wiener Privatbank zahrnuje rozsáhlé pozorování trhu, výběr vhodných cenných papírů do portfolií klientů privátního bankovnictví a správy majetku, jakož i aktivní správu vlastních produktů.

Specialisté společnosti Wiener Privatbank na cenné papíry vybírají vhodné fondy, akcie a cenné papíry pro příslušné portfolio klienta na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. Správa aktiv sází na základní analýzu a dlouhodobé sledování vybraných podniků. Součástí palety nabídek Wiener Privatbank je i tzv. market making a obchodování s cennými papíry.  S potěšením působíme pro vybrané partnery jako burzovní makléři.

Poobchodní transparentnost podle § 65 zákona o dohledu nad cennými papíry 2007, příp. podle článku 27 nařízení (ES) č. 1287/2006 

Aby byla zajištěna poobchodní transparentnost, vyžaduje směrnice MiFiD, aby obchodující účastníci zveřejňovali mimoburzovní transakce s kótovanými akciemi, pokud bylo povoleno jejich obchodování na regulovaném trhu. Uzavřené obchody jsou hlášeny spolu s informací o ceně, objemu a okamžiku provedení transakce v zásadě v reálném čase. 

Wiener Privatbank SE používá k plnění svých informačních povinností systémy TTR (Transparent Trade Reporting) Vídeňské burzy cenných papírů.

Přehled služeb Wiener Privatbank:

  • Správa fondů
  • Sestavování a správa portfolií 
  •  Výběr fondů, akcií a cenných papírů 
  • Obchodování s cennými papíry, makléřské služby, výzkum

Factsheets