Správa majetku

Jádrem vztahů s klienty je spolupráce na základě vzájemné důvěry a spolehlivosti. Základem rozsáhlého poradenství a plánování v oblasti majetku je profesionální investiční přístup orientovaný na řešení, který je realizován s prvotřídními produkty. Spravovaný majetek vykazuje s podstatným podílem na peněžním trhu rizikový profil orientovaný na bezpečnost.

 • Aktivní správa
 • Každý týden jednání výboru pro alokaci aktiv
 • Strategická alokace majetku: dělení na různé třídy aktiv
 • Taktická alokace majetku: reagování na různé situace na trhu
 • Nezávislost při výběru produktů
 • Korelace a diverzifikace: snižování celkového rizika předcházením hromadným rizikům
 • Produkty jsou vybírány podle základních oceňovacích zásad, jakož i podle nákladů a likvidity.
 • Řízení rizik: neustálé monitorování trhů a odpovídající přizpůsobování portfolia
 • Dosahování výnosu adekvátního riziku v souladu s potřebami jednotlivých klientů

 

Otevřená architektura s prvotřídní nabídkou produktů

Jako nezávislá finanční instituce orientovaná na nikový trh poskytuje naše společnost díky svým investičním specialistům ve Vídni servis šitý na míru: Každé investiční portfolio se orientuje na individuální potřeby rizik, návratnosti a likvidity klienta.

Srdcem naší správy majetku je tým finančních profesionálů s dlouholetými zkušenostmi, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s mezinárodními kapitálovými trhy. Tento tým hraje klíčovou roli při utváření investiční strategie banky, která je přirozeně realizována v portfoliích klientů v rámci správy majetku.

>> Defensive Portfolio 
>> Dynamic Portfolio
>> Balanced Portfolio 
NEW! >> Balanced MEGATRENDS Portfolio
Presentation >> Balanced MEGATRENDS Portfolio

Wiener Privatbank působí v nejrůznějších třídách investičního majetku:

 • Akcie – na všech významných burzách po celém světě, jakož i na různých rozvojových trzích
 • Investiční fondy a exchange traded funds – přístup k široké nabídce externích a vlastních fondů
 • Cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou – například státní a podnikové dluhopisy
 • Drahé kovy – fyzická úschova (např. prutů a mincí) u nezávislých externích depotních bank na samostatně vedeném účtu
 • Hedgeový fond a investice do soukromého kapitálu
 • Nemovitosti
 • Strukturované produkty a jiné obchodované cenné papíry
 • Měnové vklady – Měnové a termínované účty ve všech hlavních měnách
 • Rozsáhlá nabídka služeb v oblasti správy majetku

Vedle individuálního investičního poradenství a správy majetku nabízíme své rakouské a zahraniční klientele i přístup ke specializovaným investicím a prvotřídním produktům třetích subjektů, jakož i mnohostranné služby v oblasti firemních financí.

Plánování majetku a analýza majetkového účtu cenných papírů

Naše analýzy majetkových účtů cenných papírů jsou pro Vás prováděny na základě osobního úvodního rozhovoru a příslušné analýzy potřeb – samozřejmě s přihlédnutím k osobní výchozí situaci a požadavkům z hlediska ochoty riskovat, očekávaných výnosů, plánování likvidity a struktury majetku.


Síť externích odborníků
Jako klient Wiener Privatbank máte vedle rozsáhlých bankovních služeb prospěch i z vybrané sítě odborníků, zejména v následujících oblastech:

 • Rodinné nadace
 • Generační a důchodové plánování
 • Nemovitosti: od vlastního využití až po investiční objekt 
 • Alternativní investice

Vaše kontaktní osoba

Privátní bankovnictví CIS/CEE

Dr. Irina Raffetseder, EFA®

Vedení Privátní bankovnictví CIS/CEE

Tel:
+43 1 534 31-231

Galina Polozova

Privátní bankovnictví CIS/CEE

Tel:
+43 1 534 31-234

Monika Török

Pomoc Privátní bankovnictví CIS/CEE

Tel:
+43 1 534 31-173