Sona Hodossy
Parkring 12
1010 Wien
T +43 1 534 31-251
F +43 1 534 31-710
M +43 676 845 343 251
E-Mail senden

Drahé kovy

predstavujú časť optimálneho rozloženia prostriedkov

Diverzifikácia portfólia je základom každej vyváženej investičnej stratégie, ktorá smeruje k trvalému zabezpečeniu a zväčšovaniu majetku. Investičnou triedou, vhodnou za cieľom rozloženia rizika, prípadne optimalizácie portfólia, sú drahé kovy. 

Predovšetkým zlato sa z historického hľadiska osvedčilo ako vyvážený základ. So strategickým podielom zlata umiestneným v depozite sa znižuje vplyv výkyvov kurzu a politických kríz.
Uvedené spočíva v nízkej korelácii drahých kovov voči iným investičným triedam. Cena zlata sa tak v priebehu posledných 30 rokov vyvíjala nezávisle od akciových trhov. 

V období krízy sa zlato osvedčilo ako „krízová mena“ a dokázalo pri kolapsoch na svetových burzách vždy vykázať cenový nárast.
Zlato sa osvedčilo aj ako ochrana pred infláciou. Práve tieto vlastnosti predurčujú zlato ako cenný prostriedok pre realizáciu investičných zámerov.

Cena pri nákupe na splátky

Indikatívne ceny pri nákupe drahého kovu na splátky k rozhodujúcemu dňu podľa bodu II. 2. všeobecných obchodných podmienok, bez ážia: 

Množstvo/ZLATO Deň investície 15.09.2021*
za gram EUR 59,31

* Táto indikatívna cena zodpovedá cene, za ktorú klient kúpil drahý kov v uvedený deň investície.

Predaj - NÁKUPOM NA SPLÁTKY
Príplatky pri predaji podľa III.7.2 Všeobecných obchodných podmienok Wiener Privatbank pre úschovu drahých kovov získaných splátkovým nákupom:

Množstvo / Zlato / Tehlička Príplatok / Za tehličku / Množstvo
0,01-0,99 gramu 7,50 %
1 gram 7,50 %
2 gramy 7,50 %
5 gramov 4,00 %
10 gramov 2,00 %
20 gramov 1,50 %
50 gramov 0,75 %
100 gramov 0,50 %
250 gramov 0,25 %
500 gramov 0,25 %
1000 gramov 0,125 %

London Fixing

Aktuálnu cenu - fixing Londýnskej burzy môžete získať na uvedenom linku

http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics

Zverejnenie kontroly stavu drahých kovov zo dňa 12.01.2022

Wiener Privatbank týmto oznamuje nasledujúce výsledok kontroly vykonanej v prítomnosti zástupcu notárske kancelárie, pána Dr. Andreasa Kleina, Kirchengasse 24, 1070 Viedeň, k rozhodujúcemu dňu 31.12.2021:

„Výsledok kontroly ukázal, že stav drahých kovov nachádzajúcich sa v trezore zodpovedá stavu drahých kovov, ktoré by mali byť skladované na základe objednávok klientov.“