Regular Text Element

 

Drahé kovy

predstavujú časť optimálneho rozloženia prostriedkov

Diverzifikácia portfólia je základom každej vyváženej investičnej stratégie, ktorá smeruje k trvalému zabezpečeniu a zväčšovaniu majetku. Investičnou triedou, vhodnou za cieľom rozloženia rizika, prípadne optimalizácie portfólia, sú drahé kovy. 

Predovšetkým zlato sa z historického hľadiska osvedčilo ako vyvážený základ. So strategickým podielom zlata umiestneným v depozite sa znižuje vplyv výkyvov kurzu a politických kríz. Uvedené spočíva v nízkej korelácii drahých kovov voči iným investičným triedam. Cena zlata sa tak v priebehu posledných 30 rokov vyvíjala nezávisle od akciových trhov. 

V období krízy sa zlato osvedčilo ako „krízová mena“ a dokázalo pri kolapsoch na svetových burzách vždy vykázať cenový nárast. Zlato sa osvedčilo aj ako ochrana pred infláciou. Práve tieto vlastnosti predurčujú zlato ako cenný prostriedok pre realizáciu investičných zámerov.

Accordion

Cena pri nákupe na splátky

Indikatívne ceny pri nákupe drahého kovu na splátky k rozhodujúcemu dňu podľa bodu II. 2. všeobecných obchodných podmienok, bez ážia a vrátane zľavy platnej v daný rozhodujúci deň vo výške 6 % od 1. október 2019. 

Množstvo/ZLATO Deň investície 16.10.2019* 21.10.2019**
za gram EUR 51,89 EUR 51,70

* Táto indikatívna cena zodpovedá cene, za ktorú klient kúpil drahý kov v uvedený deň investície.

**Táto indikatívna cena slúži len na informačné účely.

Predaj - NÁKUPOM NA SPLÁTKY

Príplatky pri predaji podľa III.7.2 Všeobecných obchodných podmienok Wiener Privatbank pre úschovu drahých kovov získaných splátkovým nákupom:

Množstvo / Zlato / Tehlička Príplatok / Za tehličku / Množstvo
0,01-0,99 gramu 7,50 %
1 gram 7,50 %
2 gramy 7,50 %
5 gramov 4,00 %
10 gramov 2,00 %
20 gramov 1,50 %
50 gramov 0,75 %
100 gramov 0,50 %
250 gramov 0,25 %
500 gramov 0,25 %
1000 gramov 0,125 %

Cena pri Jednorázovej kúpe

Indikatívne ceny pri jednorázovom nákupe drahého kovu k rozhodujúcemu dňu podľa bodu II. 2. všeobecných obchodných podmienok, bez ážia.

Množstvo/ZLATO Deň investície 02.10.2019* 21.10.2019**
1 gram EUR 55,70 EUR 55,00
2 gram EUR 98,00 EUR 96,50
5 gram EUR 244,40 EUR 240,76
10 gram EUR 476,32 EUR 469,04
20 gram EUR 940,80 EUR 926,10
50 gram EUR 2.354,26 EUR 2.316,10
100 gram EUR 4.685,20 EUR 4.608,88
250 gram EUR 11.670,60 EUR 11.479,80
500 gram EUR 22.854,00 EUR 22.479,60
1000 gram EUR 45.467,55 EUR 44.722,35

* Táto indikatívna cena zodpovedá cene, za ktorú klient kúpil drahý kov v uvedený deň investície.

**Tieto indikatívne ceny slúžia len na informačné účely.

London Fixing

Aktuálnu cenu - fixing Londýnskej burzy môžete získať na uvedenom linku

http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics

Zverejnenie kontroly stavu drahých kovov zo dňa 01.07.2019

Wiener Privatbank týmto oznamuje nasledujúce výsledok kontroly vykonanej v prítomnosti zástupcu notárske kancelárie, pána Dr. Andreasa Kleina, Kirchengasse 24, 1070 Viedeň, k rozhodujúcemu dňu 28.06.2019:

„Výsledok kontroly ukázal, že stav drahých kovov nachádzajúcich sa v trezore zodpovedá stavu drahých kovov, ktoré by mali byť skladované na základe objednávok klientov.“

Download files

Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen verwendet.